Pravidla pro vrácení zboží

Zboží, zakoupené prostřednictvím internetového obchodu VELUX, je možné vrátit bez udání důvodu do 14 dní od jeho zakoupení, jak zajišťuje platná právní úprava.

Jak postupovat při doručení zboží?

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena

Při odstoupení od kupní smlouvy prosím dodržujte následující body:

– Zboží doručte zpět na vlastní náklady (neposílejte na dobírku) na sklad:

BODOS Czechia a.s./sklad VELUX
Mánesova 2266/1a
680 01 Boskovice

– Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

– Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Ke zboží prosím přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží a kopii dokladu o koupi. Vyplnit formulář

– Peníze za zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny převodem na Váš účet uvedený v průvodním dopise a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

– Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 

V případě dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte.

Kontakt

Telefon: +420 531 015 699 
Email: info.cz@velux.com

Otevírací doba 
Pondělí - Čtvrtek: 8:00 - 16:30 hod
Pátek: 8:00 - 15:00 hod