Právní doložka

Tyto stránky vytvořila společnost VELUX A/S se sídlem v Dánsku na adrese Breeltevej 18, DK-2970 Hørsholm, která je zároveň vlastní a spravuje a je registrovaná podle dánských zákonů. Účelem těchto stránek je poskytování informací o společnosti VELUX a jejích výrobcích a službách. 

Materiál v tomto obchodě 

Při vstupu a prohlížení těchto stránek a při používání zde obsaženého materiálu (včetně stahování softwaru) náležitě chraňte svoje zařízení před viry a zajistěte, aby používané soubory nenarušovaly a nepoškozovaly činnost vašeho počítače (mimo jiné se snažte zajistit, aby byl stažený software kompatibilní s vaším softwarem). I když se všemi silami snažíme zajistit, aby byl materiál obsažený na těchto stránkách úplný, přesný a aktuální, nevydáváme k němu žádnou záruku ani prohlášení. Proto byste neměli ani jednat, ani se zdržet jednání na základě těchto materiálů, ale měli byste se obrátit na místní zástupce společnosti VELUX, kteří vám poskytnou požadovaný materiál a pomoc. Materiál je majetkem společnosti VELUX nebo jiných. Rozmnožování nebo používání veškerého materiálu nebo jeho částí v jakékoli formě je povoleno pouze pro osobní nekomerční účely. Neudělujeme licenci pro reprodukci nebo použití materiálu pro jiné účely, než je běžné prohlížení webových stránek. 

Pokud budete rozmnožovat části materiálu pro osobní nekomerční účely, musíte v každé kopii uvést stránky společnosti VELUX jako zdroj, a to uvedením odkazu na tyto stránky (www.velux.com) a oznámení o autorských právech © 2005 VELUX Group. Na text, fotografie, filmy, kresby, grafiku, zvuky, data atd. se mohou vztahovat autorská práva a jsou buď vlastnictvím společnosti VELUX, nebo je společnost VELUX používá na základě licence. Ochranné známky a servisní značky včetně log, sloganů atd., jsou registrované nebo neregistrované značky používané v rámci licence společností VELUX. Na zobrazené výrobky a popsané výrobní metody se mohou vztahovat další práva na duševní vlastnictví včetně patentů a patentových přihlášek, které společnost VELUX používá na základě licence. K používání těchto těchto práv na duševní vlastnictví není poskytována žádná licence a společnost VELUX vás upozorňuje, že pozorně sleduje a okamžitě stíhá (včetně trestního stíhání) jakékoli porušení svých práv na duševní vlastnictví. 

Materiály poskytované na tomto webu: Společnost VELUX prostřednictvím těchto stránek shromažďuje neosobní informace o návštěvnících s cílem aktualizovat a vylepšovat stránky, aby pro vás bylo jejich používání příjemné a abyste na nich měli k dispozici co nejrelevantnější materiály. Osobní údaje shromažďujeme pouze v případě, že je návštěvník dobrovolně poskytl. Tyto údaje zahrnují vaše jméno, adresu, telefonní a faxové číslo a vaši e-mailovou adresu a budou použity pouze pro účely, ke kterým byly předloženy, pokud jste výslovně nesouhlasili s něčím jiným. Osobní i neosobní údaje shromažďované společností VELUX se považují za důvěrné a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny se třetími stranami. Veškeré materiály, které společnost VELUX obdrží prostřednictvím těchto stránek, se považují za nedůvěrné a nechráněné. Společnost VELUX může své materiály včetně nápadů na nové výrobky či výrobních metod a know-how spojeného s takovým materiálem bez omezení reprodukovat, používat, upravovat a převádět na jiné subjekty. 

Odkazy na ostatní stránky: Pokud použijete odkaz uvedený na těchto stránkách k přístupu na jiné stránky, opustíte tento web. Stránky, na které vstoupíte, nejsou na těchto stránkách závislé a jejich obsah je mimo kontrolu společnosti VELUX. Poskytnutí odkazu na těchto stránkách nepředstavuje žádnou záruku ani prohlášení týkající se materiálu na stránkách, které navštívíte, a společnost VELUX výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty vyplývající z přístupu na tyto stránky nebo z prohlížení těchto stránek nebo z použití materiálů na nich obsažených bez ohledu na důvod takové ztráty a bez ohledu na to, zda společnost VELUX předpokládala nebo měla předpokládat takovou ztrátu (nebo její riziko) tím, že takovýto odkaz ze svých stránek neodebrala. Odkazy na tyto stránky: Pokud je odkaz na tyto stránky uveden na jiném webu, společnost VELUX takový odkaz ani materiál obsažený na těchto jiných stránkách neschválila ani nepovolila (není-li výslovně uvedeno jinak) a není s žádnou z těchto stránek ani s jejich vlastníkem spojena. Další právní upozornění na těchto stránkách: Na návštěvu určitých oblastí tohoto webu se mohou vztahovat zvláštní právní opatření doplňující toto obecné právní upozornění. Toto obecné právní upozornění není omezeno ani upraveno žádným konkrétním právním oznámením. © 2001, 2008 VELUX Group.