Z důvodu celosvětového nedostatku hliníku a zpoždění ve výrobě v současné době dochází k určitým zpožděním při dodávce střešních oken. Omlouváme se za případné nepříjemnosti, které by to mohlo způsobit.

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme a chráníme vaše soukromí. V následujícím textu si můžete přečíst, jak nakládáme s vašimi osobními údaji.

Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti VELUX popisují, jak zacházíme s údaji poskytnutými nebo shromážděnými na našich digitálních platformách, které návštěvníkům umožňují přístup na naše internetové stránky a užívání našich služeb. Tyto zásady ochrany osobních údajů společnosti VELUX jsou v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Za shromažďování, ukládání a zpracování vašich osobních údajů odpovídá společnost VELUX Company Ltd. Naší mateřskou společností je VELUX A/S, která je registrovaná v Dánsku pod registračním číslem 30003519 a sídlí na adrese Aadalsvej 99, DK-2970 Hoersholm.

1. Právní základ zpracovávání údajů

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s platnou nebo potenciální smlouvou s vámi je to, že je takové zpracovávání nutné pro plnění smlouvy nebo pro podniknutí určitých kroků na vaši žádost ještě před jejím uzavřením. Pokud je právním základem pro zpracovávání údajů souhlas, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (jak je uvedeno níže). Odvolání však nemá vliv na legitimitu zpracovávání údajů společností VELUX Company Ltd., ke kterému docházelo předtím, než jste svůj souhlas odvolali. Osobní údaje sdílíme s donucovacími orgány nebo s jinými úřady jen tehdy, kdy je to naší zákonnou povinností.

2. Důvod a účel shromažďování osobních údajů

Níže jsou uvedeny hlavní kategorie údajů shromažďovaných společností VELUX Company Ltd. a hlavní účely shromažďování:

2.1 V rámci všeobecných obchodních operací společnosti VELUX

Shromažďujeme osobní údaje o fyzických osobách, zákaznících, dodavatelích (včetně externích poskytovatelů služeb) a dalších zúčastněných stranách. Tyto údaje mohou zahrnovat jméno osoby, kontaktní údaje a další informace nezbytné pro obchodní vztahy s vámi nebo vaší organizací.

2.2 Pomoc s dotazy

Pokud se na nás obrátíte telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím našich digitálních platforem, můžete se rozhodnout, že nám poskytnete osobní údaje – jméno, e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní informace. Tyto osobní údaje nám umožňují reagovat na žádosti o informace v záležitostech, jako jsou výrobky VELUX, žádosti o cenovou nabídku či informace o instalaci výrobků VELUX, žádosti o provedení servisu okna nebo reklamace v rámci záruky VELUX. Tyto informace mohou být poskytnuty společnosti VELUX A/S nebo jiným obchodním společnostem VELUX, příslušným nezávislým montážním firmám nebo prodejcům s cílem pomoci zákazníkům s dotazy, zajistit služby nebo sestavit cenovou nabídku.

2.3 Zákazníci a potenciální zákazníci

Můžeme shromažďovat osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků, včetně jména, kontaktních údajů, údajů o platbách a platebních kartách, úvěrových informací a dalších údajů nezbytných k tomu, abychom mohli s danou osobou nebo organizací obchodovat. Tyto informace můžeme sdělovat obchodníkům nebo nezávislým montérům a logistickým partnerům, aby mohli zpracovávat objednávky zákazníků, zajišťovat dodávky výrobků VELUX zákazníkům a odpovídat na jejich dotazy.

2.4 Rozvoj podnikání

Osobní údaje, které nám poskytnete, a osobní údaje shromážděné na našich digitálních platformách využijeme k tomu, abychom lépe porozuměli spotřebitelům a mohli s nimi vést náležitou komunikaci všemi kanály, na kterých s námi nebo společností VELUX A/S přicházíte do kontaktu. Týká se to i nabízení našich výrobků. Osobní údaje také používáme při vývoji nových výrobků.

2.5 Marketingová sdělení

Osobní údaje můžeme použít s vaším souhlasem, pokud je to nutné, abychom vás mohli informovat o obchodních činnostech, výrobcích a službách společnosti VELUX. Pokud si nepřejete dostávat žádné další informace, můžete kdykoli snadno a bezplatně zrušit odběr našich marketingových sdělení. Odkaz na zrušení odběru najdete na konci marketingových e-mailů, případně nás můžete kontaktovat e-mailem nebo poštou. Když si zrušíte odběr marketingových sdělení, vymažeme vaše osobní údaje do 60 měsíců, pokud je nezpracováváme pro jiné účely uvedené v části 2.1–2.9.

2.6 Průzkumy mezi návštěvníky a zákazníky

V rámci průzkumů týkajících se našich služeb a výrobků můžeme shromažďovat osobní údaje od zákazníků či návštěvníků digitálních platforem. Vaše osobní údaje poskytneme společnosti VELUX A/S, aby i tato společnost mohla provádět průzkumy. Vaše osobní údaje nebudou použity pro marketingovou komunikaci bez vašeho souhlasu.

2.7 Potenciální zaměstnanci a dodavatelé

Jakmile se u nás někdo bude ucházet o práci nebo s námi uzavře smlouvu, můžeme o něm shromažďovat určité informace, jako je jméno, kontaktní údaje, informace o pracovní historii a dosaženém vzdělání, záznamy o kontrolách a informace o profesních zájmech. Tyto informace můžeme shromažďovat přímo od dané osoby, od náborového poradce a od předchozích zaměstnavatelů dané osoby a dalších subjektů včetně referencí a veřejně dostupných zdrojů. Tyto informace nás mají informovat nebo nám mají pomoci při rozhodování o tom, zda dané osobě nabídnout zaměstnání nebo ji angažovat na základě smlouvy.

2.8 Dodržování právních předpisů

Osobní údaje můžeme shromažďovat tak, jak požaduje nebo dovoluje zákon.

Osobní i neosobní údaje, které shromažďujeme, jsou považovány za důvěrné a nikdy nebudou prodávány ani pronajímány třetím stranám, kromě výjimek uvedených v částech 2 a 4.

3. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, když nás žádáte o výrobky, služby nebo informace, registrujete se u nás, účastníte se veřejných fór nebo jiných aktivit na našich digitálních platformách, reagujete na zákaznické průzkumy nebo s námi jinak spolupracujete.

Osobní údaje shromažďujeme prostřednictvím různých technologií, např. s využitím souborů cookie. Odkazujeme na naše zásady používání souborů cookie.

3.1 Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky (např. Facebook, Google+, YouTube, Pinterest), na které se toto oznámení o ochraně osobních údajů společnosti VELUX nevztahuje. Vezměte prosím na vědomí, že tímto neschvalujeme ostatní webové stránky ani jejich obsah. Doporučujeme vám, abyste si přečetli oznámení o ochraně osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštívíte.

4. Sdílení vašich osobních údajů s jinými společnostmi

Vaše údaje nebudeme sdílet kromě několika situací, mezi které patří:

  • Pokud meziskupinové a třetí strany vykonávají služby naším jménem (například doručování balíků a služby zákazníkům). Těmto společnostem je zakázáno používat vaše osobní údaje k jiným účelům, než které požadujeme nebo které vyžadují právní předpisy.
  • Když sdílíme osobní údaje s meziskupinovými a třetími stranami v zájmu zajištění bezpečnosti našich zákazníků, ochrany našich práv a majetku v souladu s právními procesy nebo v jiných případech (pokud se v dobré víře domníváme, že je jejich zveřejnění vyžadováno zákonem).
  • Když nám dovolíte sdílet svoje osobní údaje se třetími stranami, např.: 
    • Když nám dáte pokyn, abychom vaše osobní údaje sdíleli se stránkami nebo platformami třetích stran, jako jsou například sociální sítě.

Když spolupracujeme s externími poskytovateli služeb (zpracovateli údajů), uzavíráme smlouvu o zpracování údajů týkající se zpracování vašich osobních údajů ze strany těchto poskytovatelů služeb. 

Neuvádíme seznam všech příjemců osobních údajů, pouze těch, kteří sídlí mimo EU (viz níže v části 4.1–4.2). Důvodem je, že jsme součástí velké, celosvětově působící skupiny, která pracuje s velkým množstvím příjemců dat. Uvedení všech příjemců by seznam značně znepřehlednilo. Kromě toho také pravidelně měníme dodavatele. Neustálá údržba úplného seznamu příjemců by tedy představovala velkou administrativní zátěž. Také bychom vás museli informovat pokaždé, když některého příjemce přidáme nebo odstraníme. Domníváme se, že by vás to zatěžovalo. Proto jsme přesvědčeni, že seznam kategorií příjemců je transparentnější a uživatelsky přívětivější než uvedení seznamu všech příjemců.

Příjemci mimo EU:

4.1 HubSpot

Pro naši internetovou marketingovou činnost (například rozesílání zpravodajů) používáme HubSpot, což je software vytvořený společností HubSpot Inc., USA. Tento software se používá v kontextu příchozího marketingu a pomáhá nám se statistickými analýzami a vyhodnocováním chování přihlášených uživatelů. Díky tomu můžeme lépe koordinovat naši marketingovou strategii a optimalizovat obsah, který vám poskytujeme. Používáme soubory cookie. Další informace najdete v podmínkách používání a v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti HubSpot Inc. na adrese http://www.hubspot.com/terms-of-service a http://www.hubspot.com/privacy-policy. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace, které shromažďujeme. Pro HubSpot platí rámce štítu na ochranu soukromí TRUSTe EU–USA a Švýcarsko–USA (Privacy Shield Frameworks).

5. Kontrola a nastavení

V otázkách týkajících se našeho shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů máte určité možnosti kontroly a nastavení. V souladu s místními právními předpisy k nim mohou patřit tyto:

  • Můžete měnit nastavení odběrů, zpravodajů a upozornění.
  • Můžete se rozhodnout, zda vám budeme posílat marketingová sdělení o výrobcích a službách, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat.
  • Můžete si vybrat, zda vám máme zobrazovat cílenou reklamu z reklamních sítí, od služeb zajišťujících výměnu dat, marketingových analýz a dalších poskytovatelů.
  • Můžete požádat o přístup k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, opravovat nepřesné nebo neúplné údaje a za určitých okolností můžete požádat o převod údajů, které o vás uchováváme, jinému správci, o jejich omezení nebo výmaz z našich záznamů (to souvisí s osobními právy). Proti našemu zpracování vašich osobních údajů můžete také vznést námitku.
  • Chcete-li údaje kontrolovat nebo změnit nějaké nastavení či požádat o přístup ke svým osobním datům, můžete kontaktovat oddělení služeb zákazníkům nebo postupovat podle pokynů ve sděleních, která vám posíláme. Vezměte prosím na vědomí, že pokud nám nedovolíte shromažďovat vaše osobní údaje, možná vám nebudeme moci doručit některé výrobky a poskytovat služby a některé z našich služeb možná nebudou zohledňovat vaše zájmy a preference. Máte-li jakékoli dotazy týkající se konkrétních osobních údajů o vás, které zpracováváme nebo uchováváme, kontaktujte nás na adrese gdpr@velux.co.uk

Na vaše žádosti o uplatnění práv odpovíme do jednoho měsíce, máme však právo toto období prodloužit o dva měsíce. Pokud dobu na odpověď prodloužíme, budeme vás o tom informovat do jednoho měsíce od zaslání žádosti.

6. Bezpečnost, integrita a uchovávání osobních údajů

Bezpečnost, integrita a důvěrná povaha vašich osobních údajů jsou pro nás nesmírně důležité. Zavedli jsme technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření, která chrání vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, zveřejněním, použitím a úpravami. Naše bezpečnostní postupy čas od času kontrolujeme, abychom zvážili vhodné nejnovější technologie a metody. Mějte prosím na paměti, že i přes naše největší úsilí nejsou žádná bezpečnostní opatření dokonalá ani neproniknutelná. 

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu potřebnou k naplnění účelu uvedeného v těchto zásadách ochrany osobních údajů společnosti VELUX, pokud není vyžadována nebo povolena delší doba uchovávání. Údaje budeme pravidelně aktualizovat.

7. Přenosy, ukládání a globální zpracování údajů

Naše společnost je součástí globálně působící skupiny VELUX a vaše osobní údaje můžeme pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů VELUX předávat jednotlivým společnostem VELUX nebo třetím stranám po celém světě. Všude tam, kde vaše osobní údaje přenášíme, uchováváme nebo zpracováváme, podnikneme přiměřené kroky k ochraně soukromí vašich osobních údajů. Navíc se při používání nebo zveřejňování osobních údajů přenesených z Evropské unie řídíme rámcem štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, používáme standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí, přijímáme další opatření podle práva Evropské unie pro zajištění odpovídající ochrany nebo získání vašeho souhlasu.

Vaše osobní údaje se ukládají na serverech umístěných v Evropské unii.

8. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů společnosti VELUX

Zásady ochrany osobních údajů společnosti VELUX můžeme čas od času upravit tak, aby odpovídaly nejnovějším technologiím, zvyklostem v oboru či regulačním požadavkům, nebo pro jiné účely. Nejnovější verzi zásad vždy zveřejníme na našich digitálních platformách. Proto vám doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat. Vyžadují-li to platné zákony, požádáme vás o souhlas.

9. Komentáře a dotazy

Máte-li k těmto zásadám ochrany osobních údajů společnosti VELUX komentáře nebo dotazy, napište na adresu gdpr@velux.co.uk

Můžete podat stížnost na způsob, jakým zpracováváme vaše osobní údaje. Můžete se na nás obrátit pomocí kontaktních údajů uvedených na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. V případě podání stížnosti musí být společnosti VELUX Company Ltd. sděleno jméno a kontaktní údaje stěžovatele. Stížnost prošetříme a odpovíme do jednoho měsíce. Pokud se domníváte, že se nám nepodařilo stížnost uspokojivě vyřešit, můžete podat stížnost Úřadu komisaře pro informace (ICO) se sídlem na adrese 45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL, 01625 545 745, scotland@ico.org

Kontaktní údaje

Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost VELUX Company Ltd. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v květnu 2018.